• JERV FELT FRA HELIKOPTER: En jerv ble felt i Luster i Sogn. Jerven ble skutt med innsovningspil. FOTO: Lars Gangås/Statens naturoppsyn

Jerv felt i Sogn

Jerv felt fra helikopter i Luster.