• SANNSYNLIG ÅRSAK: Varmen fra denne uisolerte indikatorkranen kan ha antent drivstoffet fra drivstoffpumpen 30 cm unna. Bildet til høyre viser termografi av tilsvarende indikatorkran om bord i Richard With. FOTO: SINTEF NBL

Trolig årsaken til dødsbrannen

Diesellekkasje, løse mutre og glovarme uisolerte motorflater om bord i Nordlys.