• - Under oss ligger det gamle gasslommer og forurensede masser. Dette må vekk før vi kan bygge ny bossnett-terminal her på den gamle Gassverk-tomten, sier daglig leder Terje Strøm i Bir Nett og kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre. FOTO: ELIAS DAHLEN

Nå skal de fjerne stinkbombene

Snart skal den gamle Gassverk-tomten på Dokken graves opp. Da kan det i perioder lukte råttent i området.