Fredag legger regjeringen kriminalomsorgsmeldingen frem for Stortinget. Ett av forslagene omhandler Bergen fengsel, og lyder slik: «En utbygging med for eksempel 100 plasser vil avhjelpe kapasitets— og varetektsbehovet i Bergensområdet».

Det vil i så fall bety hele 38 prosent flere innsatte. Pr. i dag huser Bergen fengsel 262 lovbrytere fordelt på seks forskjellige avdelinger.

- Vi trenger et løft

Torsdag ettermiddag var stortingsrepresentantene Peter Christian Frølich (H) og Helge Andre Njåstad (Frp) på besøk i Bergen fengsel for å overlevere nyheten.

— På landsbasis legges det opp til en kapasitetsøkning på 17 prosent, så det er tydelig at Bergen er prioritert, sier Njåstad.

Blant fengselstoppene mottas forslaget med glede.

— Det var veldig kjekt, og noe vi har bedt om lenge, sier assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen, Leif Waage.

Assisterende fengselsleder Ivar S. Jensen er også positiv:

— Vi trenger et løft, og dette kan være det.

Begge er imidlertid opptatt av å få frem følgende: Det er ikke bare, bare å putte 100 nye mennesker bak murene. Apparatet rundt må også bygges ut, for eksempel sykestue, besøksrom, kjøkken, idrettssal, og så videre.

- Ikke amerikanske tilstander

I utgangspunktet har Høyre og Frp sagt at utvidelsen må skje innenfor gjeldende murer, altså: flere fanger pr. kvadratmeter. I Bergen fengsel har man allerede innført såkalt dublering. Det vil si at to innsatte deler celle.

Frølich avdramatiserer formuleringen, og åpner for å utvide selve fengselsområdet også.

— «Innenfor de eksisterende murene» er egentlig bare et begrep som betyr at man ikke skal lage et helt nytt fengsel, sier han.

— Men hvordan vil det påvirke soningsforholdene når man får så mange flere innsatte?

— Jeg vil tro at soningsforholdene fortsatt vil være gode. Vi legger ikke opp til amerikanske tilstander, sier Frølich.

— Når departementet har regnet ut at det er plass til 100 nye her, så er ikke det bare en arealvurdering. Det er en vurdering av den totale forsvarligheten.

Flere ansatte

Økt bemanning i fengselet er et annet punkt som har vært viktig for både Kriminalomsorgen, Sivilombudsmannen og fangevokterne. Frp har tidligere uttalt at det ikke nødvendigvis er behov for dette. Nå er tonen en annen.

— Det sier seg selv at vi ikke øker med hundre fengselsplasser uten å øke bemanningen også, sier Njåstad.

Høyre og Frp vil ikke tidfeste utvidelsen nøyaktig, men sier at det kan skje i første stortingsperiode, og iallfall før 2020. Kostnadene vil heller ikke overstige den magiske på grensen 750 mill. kroner. Dermed slipper man ekstern kvalitetssikring (såkalt KS1), og sparer både tid og penger, ifølge partiene.

Kritisk

Morten Aksdal er leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, region vest. Han mener det eneste fornuftige er å bygge et nytt fengsel med ny ringmur.

— Det gjelder ikke bare i Bergen, men også andre steder. Nå når Oslo fengsel må stenge flere avdelinger på grunn av fuktskader, frykter vi økt press på Bergen fengsel. Det trengs en helhetlig plan for Kriminalomsorgen over hele landet, sier han.