• FÅ KVINNER: Mangfoldskontakt Margrete Vaage i Politiets Fellesforbund Hordaland tror tøff turnus er medvirkende årsak til at så mange kvinner velger seg vekk fra patruljetjeneste når de får barn. FOTO: Roar Christiansen

Hun har fire kvinnelige og 15 mannlige kolleger

I enkelte avdelinger i bergenspolitiet utgjør kvinneandelen mellom fem og ti prosent. Ordenspoliti Margrete Vaage frykter det vil gå ut over rekrutteringen til lederjobber.