• (1/2)
    Denne bilen sto parkert i Olav Kyrres gate tirsdag ettermiddag. En stor bergingsbil kom ikke forbi, og det oppsto voldsomme køer i sentrum. FOTO: PER LINDBERG

Denne bilen skapte kaos

Sjåføren parkerte i Olav Kyrres gate. En bergingsbil med en buss på slep kom ikke forbi. Da stanset trafikken i Bergen sentrum.