• KØ: Flere bilister står klare utenfor Eidsvågstunnelen og venter på at den skal åpne.

Ampert i køen ved stengt tunnel

Men tunnelen skulle aldri vært stengt.