Naboene: Flere meter for høyt

Naboene mener Bergen kommune har gjort en serie feil, og at det verneverdige huset aldri skulle vært reist på tomten.