• - MÅ PLUKKA UT SINKENE: Langtransportsjåfør Knut Bjarne Holen meiner politiet må plukka vekk dei trafikkfarlege sjåførane som ikkje slepp andre forbi seg og lagar køar på vegane. FOTO: DANIEL MELVE KVARME, AVISA HORDALAND

- Trafikkfarlege sinker