Nødrakett utløste redningsaksjon

Nødrakett skutt opp i Arna.