Stortingspensjonene kom i søkelyset i 2008, da en rapport fra Riksrevisjonen slo fast at flere representanter hadde mottatt for mye i pensjon.

De to eneste som har måttet møte i retten i denne saken, er de tidligere representantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H).

Stangeland står tiltalt for å ha mottatt urettmessig mye i pensjon fra Stortinget, samtidig som han hevet fast lønn for konsulentarbeid, styrehonorar og hadde en fri bil til en samlet verdi av 536.000 kroner.

60 dagers fengsel

I november ble han frikjent for grovt uaktsomt bedrageri i Borgarting lagmannsrett, etter å ha blitt dømt til 60 dagers fengsel i Oslo tingrett.

— Det var som å bli ti kilo lettere og 20 år yngre, og å få skurkestempelet vekk fra pannen, sa Stangeland da lagmannsretten kom med sin avgjørelse.

Retten kom til at Stangelands opptreden samlet sett ikke kunne karakteriseres som klanderverdig, slik tingretten kom frem til. Det er heller ikke grunn til sterke bebreidelser, het det i dommen, som ble anket av Riksadvokaten.

— Saken står i samme stilling som den gjorde i Borgarting lagmannsrett. Høyesterett skal ta stilling til hva som skal til for å dømmes for grov uaktsomhet, sier Stangelands forsvarer, advokat Svein Aage Valen, til NTB.

Stangeland har forklart at han har forholdt seg opplysningene om pensjonsordningene fra dem som administrerte den på Stortinget.

— Spørsmålet er om en person som søker en ytelse eller støtte, skal gjøre ytterligere undersøkelser, sier forsvareren.

Talleraas' sak på vent

Høyesterett har satt av halvannen dag til behandling av saken.

— Lagmannsretten har foretatt en god og grundig vurdering. Jeg kan ikke se noen grunn til at Høyesterett skal komme til et annet resultat enn lagmannsretten, sier forsvarer Valen.

Lagmannsretten ankebehandling av pensjonssaken mot Anders Talleraas (H) er utsatt i påvente av Høyesteretts behandling av Stangelands sak. I Oslo tingrett ble Talleraas dømt til et halv år i fengsel for grovt uaktsomt bedrageri.

Stortingets pensjonsregler er blitt endret etter at spørsmålet om noen hadde mottatt for mye, ble kjent.