• PÅ POST: Mette Nygård Havre i BIR frykter den nye avgiften. FOTO: LISA TURØY CHRISTIANSEN

Slik skal BIR omgå poseavgiften