«Pasientene skal gjerne få lov til å være uenige men la dem i det minste være både opplyste og uenige»