Hva er naturlig?

På en planet med 7,2 milliarder folk kan man lett gå seg vill i grenselandet mellom natur og kultur