• I LØSE LUFTEN: Pukk og steinfyllingen under skinnene er vasket vekk. Store deler av sporet må bygges opp igjen. FOTO: JERNBANEVERKET

Dette er Flåmsbanen. Den henger i løse luften.

Jernbaneverket regner med at det koster ni millioner på å reparere skadene.