• (1/2)
    I AKTIVITET: Vedlikehold av turveiene på Fløyen er viktig for Træplantningsselskapet. På denne årstiden er drenering av stikkrenner og grøfter særdeles viktig. Akkurat nå pågår slikt arbeid i Tippetue-svingene. FOTO: Leif Gullstein

Spleiser på å ta vare på Byfjellene

Nå trår sentrale aktører i det bergenske næringslivet til for at Byfjellene skal leve videre som rekreasjonsområde.