• Barn uten pass.jpg

Hvert tiende minutt fødes et barn som aldri vil få et pass