Leteaksjon på Sandviksfjellet

Letepatruljene har funnet en forkommen kvinne på Sandviksfjellet.