To dødsulykker på én måned

Lastebiler fra selskapet Schenker har vært innblandet i begge dødsulykkene i Bergen den siste måneden.