Rakk ikke flyet - utløste brannalarm

Hele Flesland måtte tømmes. Mannen kan vente seg en klekkelig bot.