Får kritikk etter barnevernsdødsfall

Fylkesmannen kritiserer Kasa Ungdomssenter for at Ragnhild Helsengreen gjentatte ganger rømte fra institusjonen.