• MASTEMILLIONAR: Kommunane som får kraftlina, skal få pengar til å motverka negative verknader. FOTO: HELGE SUNDE (ARKIV)

Skal fordela 100 mastemillionar

Rådmannen i Eidfjord har gitt seg ut på ei tolking av forvirrande utsegner frå tidlegare olje- og energiminister Terje Riis Johansen.