Seksåring på leketraktor påkjørt

Ulykke i boligområde på Eidsvåg.