- Det var ikke ledig plass i Bergen

Barnevernet erkjenner at plasseringen ikke er ideell, men sier at det var eneste mulighet.