• TIDSTYVER: På Universitetet i Bergen ble det 23. juni sendt ut et internt skriv der fakulteter og avdelinger blir bedt om å rapportere tidstyver. ARKIVFOTO: KNUT STRAND

Fakker tidstyver på høyden

Universitetet skal rapportere tidstyver. Det kan ta tid.