Båtførar ankar dom for aktlaust drap

50-åringen vart dømd for aktlaust å ha forårsaka kona si død i ei båtulykke. No ankar han til lagmannsretten.