• KVELANDE FLYTTING: Mor Benedikte Bakkeli frykter ei forverring av luftkvaliteten dersom elevane flyttast til Haukedalen. - Ingen vaksne ville funne seg i å bli flytta over på ein arbeidsplass som dette, seier ho. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Krev rask handling på Haukedalen

Haukedalen skule må gjennomføre fleire strakstiltak for å unngå å stenge dørene.