• MANGE INNLEGGELSER: Hver dag legges 3.5 sykehjemspasienter inn på Sykehus. Forskere ved Høgskolen i Bergen mener dette tallet burde vært lavere, fordi det for mange eldre er belastende å bli innlagt på sykehus.

Sykehusinnleggelser kan gjøre vondt verre for eldre

Innleggelse på sykehus kan forverre sykdomsbildet for norske sykehjemspasienter. Derfor mener flere bergensforskere at flere tjenester bør utføres på sykehjemmene i stedet.