Skadet i fall i Gulen

Arbeidsulykke på asfaltfabrikk.