Må tilby fosterbarn familier med samme bakgrunn

Innvandrerbarn som havner i norske fosterhjem, risikerer å slite dobbelt som voksne, mener Raajini Rajanlingam i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH).