• KORRUPSJONSANKE: Gulating lagmannsrett skal avgjøre om de tre som er siktet for grov korrupsjon skal løslates. FOTO: ØRJAN DEISZ

Korrupsjonssiktede får svar mot slutten av uken

I slutten av uken avgjør Gulating lagmannsrett om de siktede i den såkalte korrupsjonssaken skal løslates eller ei.