- Jeg kan aldri huske å ha kranglet med foreldrene mine. Jeg gjør egentlig alt de sier, og har et godt forhold til dem, sier Martin Natland Igelkjøn (16).

Han sitter på kafé sammen med kameraten Odin André Frøyen (13), som er på besøk fra Florø. Ellers går høstferien stort sett med til jobbing og trening. De to er ikke overrasket over at norsk ungdom får gode skussmål.

Tror på fremtiden

I dag presenterer Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA),den første nasjonale rapporten fra de kommunale Ungdata— undersøkelsene.

- Vi sier gjerne «Ungdom er bedre enn sitt rykte», det har vi sagt i mer enn ti år. Det har stemt før også, men nå stemmer det mer enn noensinne, sier Mira Aaboen Sletten, prosjekt­leder for Ungdata hos NOVA.

Rapporten baserer seg på svar fra mer enn 40.000 ungdomsskoleelever på 8.-10. trinn fra hele landet.

Her er noen av funnene:

94 prosent svarer at de trives «nokså godt» eller «svært godt» på skolen.

Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning.

Tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.

Fire av fem er «litt eller svært fornøyd» med mor og far.

Ni av ti har minst én nær venn.

Ingen opprørsgenerasjon

Forskerne har sett følgende utviklingstrekk: På 1990-tallet var det ungdommens atferdsproblemer og bruk av rusmidler som bekymret mest.

Siden årtusenskiftet er rusbruken gått kraftig ned, det samme gjelder ungdomskriminaliteten. I takt med at utdanning i stadig større grad er blitt den eneste farbare vei til voksenlivet, har det også blitt mindre av den kollektive skolemotstanden.

Sletten mener man tidligere så på ungdom som den skumle gruppen som opponerer mot det bestående. Nå har ungdom fått en annen rolle.

- Vi ser en veltilpasset ungdomsgenerasjon som slutter opp om det voksensamfunnet verdsetter, de kjøper rett og slett i større grad de voksnes løsninger. De er opptatt av å trene, de satser på skole, de planlegger høyere utdanning og tenker strategisk om fremtiden, sier Sletten.

Har aldri drukket

På den annen side ser vi et manglende ungdomsopprør og mindre skoleopposisjon. Utdanning ses på som den eneste veien til å lykkes, det er få alternative veier til voksenlivet, legger Sletten til.

- Hvorfor er dagens ungdom slik?

- Det er nærliggende å tenke på individualiseringsånden vi lever i. Ungdom i dag får hele tiden høre at de har alle muligheter bare de jobber hardt nok. Det er ikke godt nok bare å få en jobb, du bør får den beste jobben du kan ut fra dine forutsetninger, du må streve etter å bli den beste versjonen av deg selv, sier hun.

Martin Natland Igelkjøn både jobber, går på skole og trener fotball og styrke.

- Jeg har aldri drukket eller noe. Jeg tror det ødelegger for treningen, og jeg har aldri hatt lyst. De fleste av vennene mine drikker ikke, og de som gjør det er jeg ikke så mye med, sier han.

Både han og Odin André Frøyen synes dagens ungdom stort sett er snille.

- Jeg føler egentlig at ungdommen er blitt bedre og bedre. Før var det kult å røyke for eksempel. Det er det ikke nå, sier Igelkjøn.