• fartoy.jpg FOTO: FORSVARET

Her er Sjøforsvarets nye superskip

Det nye logistikkfartøyet til 1,3 milliarder blir Sjøforsvarets største.