Sjeldan bru løfta på plass

Unik nettverksboge over Brandangersundet.