• BLE VARSLET: I november 2012 fikk etatssjef Anne-Lise Hornæs et brev fra Anne Karin Nesse, sjef ved Årstad barneverntjeneste, om at de trengte større ressurser. FOTO: ODD MEHUS

Barnevernsleder slo alarm i 2012

Sjefen for barnevernet i Årstad varslet i 2012 om at saker ble liggende i måneder uten at det ble gjort undersøkelser.