- For hver bilist som begynner å ta buss eller bane, går vi ti kroner i minus på kollektivbudsjettet. Det sier Hordalands fylkesvaraordfører Mona Hellesnes.

Sammen med nestleder Erlend Horn fra bystyregruppen i Bergen, kjemper hun en uvanlig kollektivkamp på helgens landsmøte i Venstre. Mens partiet til daglig krever mer penger til å bygge ut kollektivtrafikk, står nå kampen om midler til å drive.

Enorme summer

Det er fylkeskommunen som har ansvar for samferdsel lokalt. Og det koster mye penger. For å subsidiere Skyss’ program brukte Hordaland i fjor 377 millioner kroner. Med forventet trafikkvekst på 200 prosent til 2040, blir behovet for subsidier over 2,2 milliarder kroner.

- Det er klart at staten her må inn med store summer, og det haster, sier Hellesnes.

Hun og Horn la i går frem et forslag til landsmøtet, der det blant annet heter:

«En ønsket vekst i tallet på kollektivreisende må følges opp av en vesentlig økning i de statlige overføringene til drift av kollektivtrafikken.»

Større muligheter nå

En av sesjonene på dette landsmøte handler om fremtidens samferdsel, under overskriften Kollektivtrafikk på skinner. Det var knapt grense for hva som ble lansert av tiltak og prosjekter som bare må på plass, helst i denne perioden. Til sutt måtte partiets mann i transportkomiteen på Stortinget, Abid Raja ta ordet og si:

- Selv venstrefolk må ha edruelighet til hva vi bruker penger på.

Horn og Hellesnes fra Hordaland mener likevel det er en forskjell fra tidligere.

- De rødgrønne er i mindretall. Nå kan Venstre stille krav om mer penger til kollektivtrafikken når vi forhandler om budsjettene.

Vil være borgerlig

- I fylket sitter Venstre i makt-posisjon, i Bergen står de utenfor. Hvordan vil dere plassere partiet når det går mot lokalvalg neste år?

Mona Hellesnes er helt klar:

- Vi har oppnådd så mye i samarbeid med Høyre og Frp, at jeg vil anbefale at vi fortsetter med det. Dersom valgresultatet gjør det naturlig.

Begge gjør det klart at den tiden er forbi da det var umulig for Venstre å snakke med Frp, det viste valget i høst.

- Bergen Venstre skal behandle det spørsmålet før vi tar nominasjonen til høsten. Så jeg kan bare uttale meg for egen del, sier Erlend Horn.

Bybanen sperrer

- Og hva mener du for egen del?

- Jeg mener at Arbeiderpartiets fastlåste holdning til hvor Bybanen skal gå mot Åsane sperrer for et samarbeid med dem etter valget neste år. Selv om Høyres flertall også vil ha tunnel, og ikke bane i dagen, har jeg et håp om at de kan snu.

- Så dersom Ap snur, snur du også?

- Nei, for det er en svært uoversiktlig og sammensatt koalisjon som fremstår på venstresiden. De vil bruke mye penger, og som borgerlig innstilt mener jeg det blir dyrt.

- Du ser ingen alliansepartner til venstre for Venstre i Bergenspolitikken?

- Jeg gjør ikke det, selv om vi finner sammen i spørsmål om miljø, sosialfeltet og eiendomsskatt, som vi mener er helt nødvendig å innføre i Bergen, sier Erlend Horn.