Krasjet og stakk

Bilfører kjørte inn i fjellveggen i Fløyfjellstunnelen - men bare fortsatte.