• SAGER: Båtlagets medlemmer bruker motorsag har å skjære isgater rundt bryggene. FOTO: THOMAS SKJÆVELAND

Slåss mot isen med motorsag

Isen prøver å dra bryggene med seg fra land.