• BORTE: Lars Sponheim frykter at den røde låven og det grå fjøset forsvinner fra bygdebildet. FOTO: ODD E. NERBØ

Vil ha låvedugnad

Den røde låven og det grå fjøset kan forsvinne fra bygdebildet. En nasjonal dugnad må til for å redde kulturhistoriske bygninger før det er for seint, sier fylkesmann Lars Sponheim.