Hospitsleder raser

Byrådet skal gjøre slutt på bruken av hospits. Hospitsleder raser.