• Jeg har fått mulighet til å lage et liv på min elendighet. Les historien.