Dette var de eneste negative nyhetene som ble presentert da Jernbaneverket torsdag inviterte til «Kick off» for starten på Ringeriksbanen, eller Bergensbanens forkortelse som den også kalles. Jo, ett minus til: Miljøvernerne mener Norge vil havne i skammekroken om vi legger vei og bane gjennom verdensberømt våtmark vest for Hønefoss.

— Vi er i gang

Ellers var det bare begeistring og utålmodighet som preget forsamlingen av lokalpolitikere, byråkrater, Jernbaneverkets planleggere og et knippe ingeniører fra Statens vegvesen. Nå går mange krefter sammen for å realisere den gamle drømmen om tog mellom Hønefoss og Sandvika, samkjørt med en ny E16 langs tilnærmet samme trasse.

— Vi er endelig i gang, smilte en begeistret styreleder for Forum Nye Bergensbanen, Mona Hellesnes. Fylkesvaraordføreren i Hordaland var en av de mange som bare satt og smilte, og knapt trodde det hun hørte av konkrete planer.

— Nå er det ingen vei tilbake, nå kommer Ringeriksbanen på skinner.

— Og når går første tog?

— Jeg håper i 2025. I hvert fall blir det byggestart i 2018, sier Hellesnes.

Mest Ringerike

Det var lite snakk om Bergensbanen, og enda mindre snakk om Bergen og Vestlandet i dag. Forklaringen på det er at storting og regjering har bestemt at dette prosjektet skal bli en del av InterCity-satstingen rundt Oslo. Derfor er begeistringen stor i kommunene Hole og Ringerike, som øyner en betydelig vekst når de får hurtige og hyppige togavganger til hovedstaden.

Men de får også belastningen. En 60- 80 meter bred korridor vil skjære seg tvers gjennom et landskap preget av matjord, våtmark og kulturlandskap, dersom man velger korteste veg, og parallellkjører tog og bil.

31. oktober skal første fase være klar.