— Forutsetningen for at man kan bruke dette stoffet er at man må ha det i te eller bruke en spesiell inhalator. Dette er noe som kommer frem i en pasientbrosjyre som de får utdelt i Nederland. Det er ikke meningen at man skal røyke det. Samtidig er ikke dette noe vi kan kontrollere, sier han.

— Hvor utbredt er bruken?

— Vi har ikke oversikt over hvor mange som tar med seg cannabis til Norge på resept, men det skal være en del pasienter, sier Bjerke.

Han kjenner ikke til hvor lett det er å få utskrevet en slik resept i Nederland.

I Norge arbeides det nå med å se på forskriftene som tillater import av narkotiske legemidler.

— Jeg kan vel si så mye som at det handler om mengden man får lov til å ta med seg, sier han.

— Betyr det at man gjerne ikke får lov til å ta med like mye cannabis i fremtiden?

— Det er godt mulig, sier Bjerke.