— Denne veien blir opp mot en milliard kroner billigere, sier Eivind Hjellum, daglig leder av «Kystvegen Ålesund-Bergen».

Han drømmer om en fergefri vei lenger ute med kysten enn der E39 går i dag, og nekter å slå seg til ro med regjeringens vedtak fra i fjor om at fremtidig sognefjordsbro skal gå fra Oppedal til Lavik.

Nå har de hyret inn konsulentselskapet A-Stab til å utrede en bro lenger vest, fra Rutledal over til Nesholm i nærheten av Rysjedalsvika.

— Våre broplaner er 700 meter kortere enn Lavik-Oppedal, sier Hjellum, som skal presentere planene på årets kystveikonferanse i Fosnavåg på Sunnmøre. Den starter på onsdag.

Les også:

Dyre veier

Hjellum og konsulentselskapet ser for seg at Kystveien skal ta av fra E39 ved Ostereidet i Lindås kommune, følge fylkesvei 570 på nordsiden av Fensfjorden, krysse en planlagt Masfjordbro før den til slutt kobler seg på eksisterende fylkesvei 57 ved Sløvåg.

NETT_bro_sognefjorden.jpg

Når de kommer til Sognefjorden planlegger de å sprenge ut en skipskanal der bilene kan gå under i tunnel før de bygger en 3 km flytebro over fjorden.— Det er en veldig fordel at vi kan få til en passasje for skipstrafikk gjennom å sprenge en kanal gjennom Rutletangene. I det andre alternativet er det behov for veldig stor seilingshøyde sånn at cruiseskip kan gå gjennom, noe som er veldig kostbart, sier Eivind Hjellum.

Olav Ellevset, prosjektleder for E39s utviklingsprosjekt, er mildt sagt ikke overveldende begeistret for planene.

— Det må bygges så mye ny vei for å komme seg til den nye broen at besparelsene på å bygge en 700 meter kortere bro vil bli veldig fort oppspist. Det er dessuten et kostbart terreng å bygge i.

- Tenker feil

— Er planene urealistiske?

— Dette er politikk, så det vil jeg ikke ha noen formening om, sier byråkraten Ellevset.

Han mener likevel at tankesettet til tilhengerne av Kystvegen er feil.

— Poenget med teknologiutviklingen i forbindelse med E39 er at en kan bygge bro der det er behov for den, og ikke at en skal lete etter kortest mulig fjord. Å forlenge en lav flytebro med noen hundre meter gir heller ikke de største besparelsene. Det er ikke der kostnaden ligger, sier Ellevset.

Tror på ferge

Eivind Hjellum i Kystvegen AS vedgår at det neppe blir ny bro over Sognefjorden med det første.

— Vi tolker vel situasjonen slik at det mest sannsynlig vil gå ferge i mange år fremover. Det er forståelig. Veivesen investerer jo nå flere hundre millioner kroner i ny fergekai på Lavik og Oppedal.

— Men plutselig en dag vil debatten komme opp. Da ønsker vi at vårt alternativ skal være på bordet. Jeg kan vanskelig tenke meg at de vil bestemme en gigantisk fjordkryssing til 20 milliarder kroner uten å se på alternativ. Vi vil at vårt alternativ skal være med i den tenkningen, sier Hjellum.