• (1/4)
    FØ OG NÅ: «Bok & papirhandel» står det i sirlige bokstaver over Norli-skiltet på Galleriet.

Trykker byens typografi til sitt bryst

Grafisk designer Vidar Flak har laget kunst av skriften på gamle skilt i Bergen. - Skilt er arkitektur, og det må vi ta vare på, sier lokalhistoriker og typograf Jo Gjerstad.