Vil ha tidsfrist for salg av Sølvvarefabrikken

Eierne av klosterruinene mener kommunen må få en tidsfrist for å kjøpe og rive den omstridte fabrikkbygningen. – God idé, mener Høyre.