Her sprenger de torpedoene i Hjeltefjorden

Minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra KNM «Helge Ingstad».