• FORSVARER: Det er advokat Mudassar Amin som forsvarer mannen i 30-årene. FOTO: Ørjan Deisz

Ikke voldtekt hvis det er med min egen kone, mente mannen. Dommerne svarte med å gi ham åtte år fengsel.

Lagmannsretten: Fritar ikke tiltalte at «han har en annen kulturell bakgrunn og oppfatning av hva en voldtekt er.»