Nå kan du si ja nesten hvor som helst

Noen ber om vielse hjemme på terrassen, på Fløyen eller på Trolltunga. Ordføreren i Odda har sågar viet et par i Sri Lanka – via Skype.

Publisert Publisert

TUNGEVIELSE: I 2016 fridde Stefan Stelcer til Sylvia Albin på Trolltunga. I sommer vil trolig den første vielsen finne sted her, men da for et annet par. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Et lykkelig ekteskap er helt og holdent et spørsmål om tilfeldigheter, skrev forfatteren Jane Austen. Men når det gjelder selve vielsen, vil de færreste overlate noe til tilfeldighetene. Noen vil heller ikke at den skal foregå på tradisjonelt vis foran et alter eller i kommunehus.

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vielser fra domstolene. Det medfører større frihet i hvor man kan smis i hymens lenker. Også i Den norske kirke er det blitt mer liberalt. Etter en innstramming i 2003, gir kirken nå større rom for hvor man kan få Guds velsignelse til å bli trofast hos hverandre «i gode og onde dager til døden skiller».

Bjørgvin bispedømme har utarbeidet en liste over godkjente vielsessteder utenfor kirkerommet. Noen prester er også villige til å gå enda lengre for at de giftesyke skal få ønsket sitt oppfylt.

BRYLLUPSTURISME: Odda-ordfører Roald Aga Haug mener bryllupsturisme har et stort potensial i Hardanger. Han vier gjerne par på Trolltunga, Folgefonna eller i Agatunet. Foto: Gidske Stark (arkiv)

Ønsker Trolltunga

Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), har tidligere uttalt at han godt kan ta den krevende turen til og fra Trolltunga for å vie par på den etter hvert så berømte steinformasjonen over Ringedalsvatnet.

– Folk har forhørt seg om Trolltunga, men vi har ikke fått noen konkrete bestillinger ennå. Jeg har hørt at ett par vil gifte seg der i sommer. Det er ikke bekreftet og jeg kjenner ikke detaljene, men jeg håper vi finner en passende helg til den første vielsen der, sier Haug.

Viet via Skype

Han har ennå ikke fått bestilling til utendørsvielser, og har hittil i år kun besørget ett giftermål.

– Det var noen som var i Sri Lanka, så det måtte skje via Skype. Vi hadde en liten seremoni i formannskapssalen der jeg foretok ritualet og leste dikt til paret på en strand i Sri Lanka. Man må jo ha formalitetene i orden på forhånd, og det var jo ikke et ekte giftermål sånn sett. Men jeg tror vi fikk til vielsen på en romantisk måte, sier Haug og humrer.

Når kommunene først har fått dette oppdraget, er han villig til å strekke seg langt for å innfri brudeparenes ønsker.

– Under blomstringen i mai er Hardanger nasjonalromantikk på sitt fremste, og kanskje den mest foretrukne plassen for bryllup, reklamerer ordføreren, og legger til at bryllupsturisme er i ferd med bli et nytt satsingsområde.

JA I SANDVIKEN: Også tidligere var det mulig å gifte seg utenfor tinghus og kirke, som her i Mon Plaisir i 1998. Men nå er det blitt enda enklere. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Vil si ja på Fløyen

De fleste som gifter seg borgerlig i Bergen kommune gjør det fortsatt i vigselsrommet i Tinghuset på fredager. Men kommunen tilbyr også noen få lørdagsvielser i Ambriosa-rommet i Kode. Ved forespørsel kan ordføreren eller en av de øvrige åtte vigselspersonene stille andre steder. Både på Urdihuset og i Kronstad hovedgård har det vært foretatt borgerlige vielser i år.

– Ved forespørsel om utendørsvielser har vi som kriterium at det må finnes et innendørs alternativ i tilfelle dårlig vær, sier førstekonsulent Heidi Johannessen i Bergen kommune.

– Har dere fått mange forespørsler om utendørsvielser?

– Så langt er det én forespørsel om Fløyen. Det har ikke skjedd tidligere i regi av oss, sier hun.

Prest på terrassen

I Bergen domprosti er det hittil i år ikke bestilt vielser utenfor kirkerommet. Men erfaringsmessig blir det noen sommervielser på Kristkirketomten på Bergenhus festning, opplyser sokneprest Hans Jørgen Morvik.

I 2016 uttalte biskop Halvor Nordhaug til BT at han ikke ønsket vielser tilknyttet kommersielle aktører, som hoteller. Men i fjor sa han til Vårt Land at det etter hvert ble vanskelig å skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører. Derfor åpner han for vielser også i hotellhager.

Arild Hellesøy, prost i Hardanger og Voss, mener kirken fortsatt er det vanligste stedet for vielser.

– Vi imøtekommer også andre ønsker. Jeg overlater til den enkelte prest å foreta en lokal vurdering av vielsessted. Noen prester er mer restriktive og mener at det er i kirken vielsen skal stå. Det er også et spørsmål om kapasitet, reisevei og slikt.

Hellesøy har ikke oversikt over vårens og sommerens vielsesønsker, men forteller at det allerede har vært én utendørsvielse i Myrkdalen.

– Har du selv viet par på uvanlige steder?

– Jeg har viet par hjemme hos dem på terrassen. Finse er også ganske vanlig, der har jeg viet flere. Da tar jeg toget opp, foretar vielse og toger ned igjen, sier Vossaprosten.

Publisert

Foto: Solum, Stian Lysberg