Stengt til torsdag

Riksveg 13 over Vikafjellet skal rassikres, og åpner ikke før torsdag.